Privacyverklaring Oxerbrood


PERSOONSGEGEVENS

Oxerbrood kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt
van de diensten van Oxerbrood, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Oxerbrood verstrekt. Oxerbrood kan de volgende persoonsgegevens verwerken: 

– Uw voor- en achternaam 
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres 
– Uw IP-adres 

WAAROM OXERBROOD GEGEVENS NODIG HEEFT 

Oxerbrood verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. 

Daarnaast kan Oxerbrood uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening. 

HOE LANG OXERBROOD GEGEVENS BEWAART 

Oxerbrood bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt. 

DELEN MET ANDEREN 

Oxerbrood verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK 

Op de website van Oxerbrood worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Oxerbrood gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. 

GOOGLE ANALYTICS 

Oxerbrood maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Oxerbrood bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. 

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan. 

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Oxerbrood te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. 

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Oxerbrood heeft hier geen invloed op. 

Oxerbrood heeft Google geen toestemming gegeven om via Oxerbrood verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar bakker@oxerbrood.nl

 Oxerbrood zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. 

BEVEILIGEN 

Oxerbrood neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Oxerbrood maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. 

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Oxerbrood verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Oxerbrood op via baker@oxerbrood.nl. www.oxerbrood.nl is een website van Oxerbrood. Oxerbrood is als volgt te bereiken: 

Postadres: Oxerweg 22, 7214 PS Epse
Vestigingsadres: Oxerweg 22, 7214 PS Epse
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 
Telefoon:  06 46624595

E-mailadres: bakker@oxerbrood.nl